2017-06-09

Budżet

BUDŻET ZSP nr 2 RCKUiP: 6 376 772,86 zł

w tym działalność pozostała (projekty): 436 191,35 zł

 

Plan finansowy dochodów i wydatków szkoły na rok 2017, kwota ta jest przeznaczona na:

  • wypłaty dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych,
  • bieżące opłaty za media,
  • bieżące remonty,
  • zakup wyposażenia pomieszczeń szkolnych,
  • dokształcanie nauczycieli,
  • zakup środków czystości, materiałów konserwatorskich,
  • zakup materiałów kancelaryjnych, druków szkolnych,
  • zakup pomocy naukowych, książek do biblioteki szkolnej.