2017-06-08

Skład Dyrekcji ZSP nr 2 RCKUiP w Łowiczu

Maria Laska

dyrektor szkoły

 

Maria Elżbieta Tataj

wicedyrektor do spraw pedagogicznych, kształcenia ogólnego i egzaminów zewnętrznych

 

Janusz Wróbel

wicedyrektor do spraw wychowawczych i kształcenia dorosłych