2017-06-14

Instrukcja korzystania z BIP

Struktura strony

Strona Biuletynu dzieli się na dwa obszary

 1. Obszar nagłówka zawiera:
  1. nazwę podmiotu udostępniającego informacje,
  2. logo BIP, adres strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej, będące odnośnikiem do strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej (http://www.bip.gov.pl)
  3. moduł wyszukujący
    
 2. Obszar menu (z lewej strony) zawiera:
  1. link "strona główna"
  2. link  "menu podmiotowe"
  3. link  "menu przedmiotowe"
  4. link  "serwis"

 

Wyszukiwanie

Aby wyszukać informacje na stronach, należy wpisać w okno wyszukiwarki (znajdującej się w górnej części każdej strony Biuletynu) wyraz bądź frazę i kliknąć SZUKAJ. Wtedy system przeszukuje wszystkie pola. Dlatego też w wynikach wyszukiwania może pojawić się wiele pozycji.
Dodatkowo możliwe jest wyszukiwanie zamówień publicznych. Dedykowana temu celowi wyszukiwarka znajduje się na stronie zawierającej zamówienia publiczne.
 

Linki poza menu

Są to odsyłacze, które można znaleźć jako podkreślone fragmenty tekstu. Zawierają one informacje umieszczone w plikach do pobrania oraz właściwe adresy stron www.