2017-06-16

Organizacja

Klasy

 

W roku szkolnym 2017/2018 w ZSP nr 2 RCKUiP w Łowiczu jest 27 klas, w tym 24 klasy w Technikum nr 2, 2 klasy w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 2 i 1 klasa Branżowej Szkoły I stopnia nr 2.

 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych posiada 1 klasę w roku szklonym 2017/2018.

 

Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Łowiczu prowadzi w roku szkolnym 2017/2018:

- 1 oddział kwalifikacyjnego kursu zawodowego T.06 Sporządzanie potraw i napojów wyodrębnionego w zawodzie kucharz [512001],

- 1 oddział kwalifikacyjnego kursu zawodowego R.03 Prowadzenie produkcji rolniczej wyodrębnionego w zawodzie rolnik [613003],

 

Zawody

 

W Technikum nr 2 uczniowie kształcą się w 6  zawodach:

 

- technik agrobiznesu,

- technik informatyk,

- technik logistyk,

- technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki,

- technik technologii żywności,

- technik żywienia i usług gastronomicznych,

 

a w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 2 i Branżowej Szkole I stopnia nr 2 w zawodzie mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych.

 

Rozkład lekcji

 

Zajęcia w kształceniu zawodowym odbywają się w blokach bez podziału na 45-minutowe lekcje, natomiast w kształceniu ogólnym wg następującego rozkładu lekcji:

 

1. 08:00 – 08:45

2. 08:55 – 09:40

3. 09:50 – 10:35

4. 10:55 – 11:40

5. 11:50 – 12:35

6. 12:45 – 13:30

7. 13:35 – 14:20

8. 14:25 – 15:10

 

Plan lekcji dla wszystkich klas i nauczycieli dostępny jest na stronie www szkoły Kalendarz roku szkolnego wraz z terminami zebrań dla rodziców, terminów egzaminów zewnętrznych oraz dni wolnych od zajęć dydaktycznych jest częścią  organizacji roku szkolnego 2017/2018 w ZSP nr 2 RCKUiP w Łowiczu.

 

Biblioteka

 

W szkole działa biblioteka prowadzona przez nauczyciela bibliotekarza Olgę Sterę. Biblioteka znajduje się na I piętrze w budynku B i jest dostępna dla uczniów i pracowników codziennie w godz. od 8:00 do 14:00.

 

Praktyki

 

Szkoła organizuje praktyczną naukę zawodu oraz praktyki zawodowe u pracodawców na podstawie umów zawieranych przez szkołę z firmami.

Organizacją praktycznej nauki zawodu i praktyk zawodowych zajmuje się kierownik kształcenia praktycznego Pani Edyta Niedzielska. Godziny pracy kierownika kształcenia praktycznego codziennie w godzinach pracy szkoły (8:00-16:00).

 

W szkole obowiązują m.in. następujące regulaminy:

- regulamin wycieczek szkolnych (w załączniku do pobrania),

- regulamin korzystania z dziennika elektronicznego przez nauczycieli,

- regulamin korzystania z dziennika elektronicznego przez rodziców.

 

Pedagog szkolny

 

Pedagog szkolny Anna Golędzinowska-Lebioda przyjmuje w następujących godzinach:

 

poniedziałek 8:45 - 12:45

wtorek 8:45 - 12:45

środa 9:00 - 13:00

czwartek 8:45 - 12:45

piątek 9:00 - 13:00

 

Pedagog pełni również dyżur w trakcie zebrań z rodzicami.

Istnieje również możliwość konsultacji w innym, dogodnym dla zainteresowanych terminie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Gabinet pedagoga szkolnego znajduje się w budynku C na pierwszym piętrze.

Pokój numer 101 budynek C

 

Gabinet pielęgniarski

 

W szkole działa gabinet pielęgniarski obsługiwany przez Panią Marię Myckę, który znajduje się w budynku B koło sali gimnastycznej. Gabinet czynny jest w następujących godzinach:

 

poniedziałek 8:00 - 15:35

wtorek 12:15 - 15:35

środa 8:00 - 15:35

czwartek 12:15 - 15:35

piątek 8:00 - 15:35

 

Zajęcia dodatkowe

 

W szkole organizowane są zajęcia dodatkowe w formie zajęć wyrównawczych, kół zainteresowań oraz zajęć przygotowujących do egzaminów zewnętrznych. Jednymi z zajęć pozalekcyjnych zasługujących na uwagę jest Szkolne Koło Robotyki - Robotomaniacy z Blichu.

Załączniki

  regulamin_wycieczek...zkolnych.docx 44,46 KB (doc) szczegóły pobierz
  Harmonogram roku sz...2017-2018.pdf 318,66 KB (pdf) szczegóły pobierz
  program wych. profil. 2017.pdf 348,37 KB (pdf) szczegóły pobierz