2017-06-16

Organizacja

Klasy

 

W roku szkolnym 2019/2020 w ZSP nr 2 CKZ w Łowiczu jest 35 klas, w tym 33 klasy w Technikum nr 2 i 2 klasy Branżowej Szkoły I stopnia nr 2.

 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych posiada 1 klasę w roku szklonym 2019/2020.

 

Zawody

 

W Technikum nr 2 uczniowie kształcą się w 6  zawodach:

 

- technik agrobiznesu,

- technik informatyk,

- technik logistyk,

- technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki,

- technik technologii żywności,

- technik żywienia i usług gastronomicznych,

 

a w Branżowej Szkole I stopnia nr 2 w zawodzie mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych.

 

Rozkład lekcji

 

Zajęcia w kształceniu zawodowym odbywają się w blokach bez podziału na 45-minutowe lekcje, natomiast w kształceniu ogólnym wg następującego rozkładu lekcji:

 

1. 08:00 – 08:45

2. 08:55 – 09:40

3. 09:50 – 10:35

4. 10:55 – 11:40

5. 11:50 – 12:35

6. 12:45 – 13:30

7. 13:35 – 14:20

8. 14:25 – 15:10

9. 15:15 - 16:00

 

Plan lekcji dla wszystkich klas i nauczycieli dostępny jest na stronie www szkoły. Kalendarz roku szkolnego wraz z terminami zebrań dla rodziców, terminów egzaminów zewnętrznych oraz dni wolnych od zajęć dydaktycznych jest częścią  organizacji roku szkolnego 2019/2020 w ZSP nr 2 CKZ w Łowiczu.

 

Biblioteka

 

W szkole działa biblioteka prowadzona przez nauczyciela bibliotekarza Agnieszkę Syrycę. Biblioteka znajduje się na I piętrze w budynku B i jest dostępna dla uczniów i pracowników codziennie w godz. od 8:00 do 14:00.

 

Praktyki

 

Szkoła organizuje praktyczną naukę zawodu oraz praktyki zawodowe u pracodawców na podstawie umów zawieranych przez szkołę z firmami.

Organizacją praktycznej nauki zawodu i praktyk zawodowych zajmuje się kierownik kształcenia praktycznego Pani Edyta Niedzielska. Godziny pracy kierownika kształcenia praktycznego codziennie w godzinach pracy szkoły (8:00-16:00).

 

W szkole obowiązują m.in. następujące regulaminy:

- regulamin wycieczek szkolnych (w załączniku do pobrania),

- regulamin korzystania z dziennika elektronicznego przez nauczycieli,

- regulamin korzystania z dziennika elektronicznego przez rodziców.

 

Pedagog szkolny

 

Pedagog szkolny Anna Golędzinowska-Lebioda przyjmuje w następujących godzinach:

 

poniedziałek 8:45 - 15:45

wtorek 8:45 - 12:45

środa 9:00 - 13:00

czwartek 8:45 - 12:45

piątek 9:00 - 13:00

 

Pedagog pełni również dyżur w trakcie zebrań z rodzicami.

Istnieje również możliwość konsultacji w innym, dogodnym dla zainteresowanych terminie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Gabinet pedagoga szkolnego znajduje się w budynku C na pierwszym piętrze.

Pokój numer 101 budynek C

 

Gabinet pielęgniarski

 

W szkole działa gabinet pielęgniarski obsługiwany przez Panią Marię Myckę, który znajduje się w budynku B koło sali gimnastycznej. Gabinet czynny jest w następujących godzinach:

 

poniedziałek 8:00 - 15:35

wtorek 12:15 - 15:35

środa 8:00 - 15:35

czwartek 12:15 - 15:35

piątek 8:00 - 15:35

 

Zajęcia dodatkowe

 

W szkole organizowane są zajęcia dodatkowe w formie zajęć wyrównawczych, kół zainteresowań oraz zajęć przygotowujących do egzaminów zewnętrznych. Jednymi z zajęć pozalekcyjnych zasługujących na uwagę jest Szkolne Koło Robotyki - Robotomaniacy z Blichu.

Załączniki

  regulamin_wycieczek_szkolnych.pdf 248,58 KB (pdf) szczegóły pobierz
  harmonogram_najwazn...2019_2020.pdf 844,29 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Program Wychowawczo... 2019-20.docx 46,6 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się