2017-06-09

Pracownicy obsługi i administracji

Krystyna Dałek

sprzątaczka

 

Anna Durka

sprzątaczka

 

Jan Dutkiewicz

instruktor muzyczny Zespołu Pieśni i Tańca "Blichowiacy"

 

Wioletta Grzegory

sekretarz szkoły

 

Piotr Kafarski

mechanik maszyn rolniczych

 

Stanisław Kępka

dozorca, palacz

 

Bogna Kolos

sekretarka

 

Danuta Kosiacka

woźna

 

Emilia Kunikowska

woźna

 

Marek Lesiak

kierownik gospodarczy

 

Krzysztof Łukasik

specjalista ds. administracji siecią komputerową

 

Agnieszka Misiura

woźna

 

Katarzyna Polak

choreograf

 

Anna Rutkowska

sekretarka

 

Sławomir Siewierski

konserwator

 

Justyna Skowrońska

sprzątaczka

 

Beata Stępień

sprzątaczka

 

Kazimierz Ścibor

konserwator

 

Marek Wielemborek

pracownik gospodarczy

 

Maria Wrońska

sprzątaczka

 

Dorota Wysocka

sprzątaczka

 

Mariola Ziental

woźna

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się