2017-06-09

Skład Rady Pedagogicznej

Maria Laska
dyrektor szkoły
nauczane przedmioty: informatyczne
e-mail: laskamaryla@wp.pl


Maria Elżbieta Tataj
wicedyrektor ds. pedagogicznych, kształcenia ogólnego i egzaminów zewnętrzych
nauczane przedmioty: matematyka
e-mail: elatataj@op.pl


Janusz Wróbel
wicedyrektor ds. wychowawczych i kształcenia dorosłych
nauczane przedmioty: mechanizacyjne
e-mail: januszwrobel@op.pl

 

Edyta Niedzielska

kierownik praktycznej nauki zawodu

nauczane przedmioty: matematyka, informatyczne


Anna Biskupska - Walczak

nauczane przedmioty: elementy prawa pracy


Emilia Adamowicz
nauczane przedmioty: religia, zawodowe rolnicze


Wojciech Białecki
nauczane przedmioty: informatyczne, zawodowe mechanizacyjne
 


Iwona Bogusiewicz-Kuś
nauczane przedmioty: żywieniowe


Krzysztof Błaszczyk
nauczane przedmioty: informatyczne


Katarzyna Charążka
nauczane przedmioty: wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa


Elżbieta Chojnacka
nauczane przedmioty: język polski
 


Grzegorz Chojnacki
nauczane przedmioty: historia, wiedza o społeczeństwie
 

Monika Danych

nauczane przedmioty: matematyka, informatyka


Jolanta Dębska
nauczane przedmioty: matematyka


Magdalena Drobnik-Pudłowska
nauczane przedmioty: informatyczne


Paulina Dróżdż
nauczane przedmioty: język niemiecki


Jarosław Dubiel
nauczane przedmioty: mechanizacyjne


Magdalena Gasińska
nauczane przedmioty: fizyka, matematyka


Agnieszka Golan
nauczane przedmioty: żywieniowe


Anna Golędzinowska - Lebioda
pegagog szkolny


Linda Jakubowska
nauczane przedmioty: wychowanie fizyczne, zawodowe turystyczne


Adam Kaczmarczyk
nauczane przedmioty: mechanizacyjne


Ilona Kosiorek
nauczane przedmioty: informatyczne


Małgorzata Kosiorek
nauczane przedmioty: ekonomiczne, rolnicze


Anna Kosmowska
nauczane przedmioty: informatyczne, żywieniowe


Anna Kowalska
nauczane przedmioty: rolnicze, żywieniowe


Elżbieta Kołaczek
nauczane przedmioty: matematyka


Olga Kwapisz-Wojda
nauczane przedmioty: żywieniowe


Edyta Kłak
nauczane przedmioty: żywieniowe


Agnieszka Leśniewska
nauczane przedmioty: logistyczne

 

Józef Mamiński

nauczane przedmioty: zawodowe machanizacyjne


Katarzyna Mańkowska
nauczane przedmioty: zawodowe mechanizacyjne


Maciej Milczarek
nauczane przedmioty: informatyczne


Robert Olko
nauczane przedmioty: nauka jazdy


Waldemar Osica
nauczane przedmioty: ekonomiczne, edukacja dla bezpieczeństwa


Magdalena Piechowska-Malińska
nauczane przedmioty: logistyczne


Stanisław Pietrzak
nauczane przedmioty: mechanizacyjne


Katarzyna Polak
nauczane przedmioty: wychowanie fizyczne

 

Bogumiła Rosa

nauczane przedmioty: informatyczne


Ks. Radosław Sawicki
nauczane przedmioty: religia


Jolanta Sikorska
nauczane przedmioty: język niemiecki, język polski


Donata Skierska
nauczane przedmioty: język polski


Leszek Skórski
nauczane przedmioty: informatyczne


Marta Staszewska
nauczane przedmioty: język niemiecki


Olga Stera
bibliotekarz


Jadwiga Studzińska
nauczane przedmioty: historia


Piotr Sumiński
rzecznik prasowy
nauczane przedmioty: religia
e-mail: suminski@op.pl


Dariusz Surma
nauczane przedmioty: geografia, rolnicze


Urszula Surma
nauczane przedmioty: chemia, żywieniowe


Mariusz Szewczyk
nauczane przedmioty: mechanizacyjne


Kamil Szkup
nauczane przedmioty: wychowanie fizyczne


Ewa Szwarocka-Szczepańska
nauczane przedmioty: język angielski

 

Paulina Szymkowicz

nauczane przedmioty: język polski


Grzegorz Słoma
nauczane przedmioty: język polski, wiedza o kulturze
 


Anna Tomczak
nauczane przedmioty: język angielski


Iwona Wiankowska
nauczane przedmioty: język angielski


Milena Wojda-Wróbel
nauczane przedmioty: język niemiecki, wychowanie w rodzinie

 

Paulina Wojda

nauczane przedmioty: matematyka, informatyka


Elżbieta Wojtyna
nauczane przedmioty: ekonomiczne, rolnicze


Maciej Wróbel
nauczane przedmioty: język angielski


Jerzy Zabost
nauczane przedmioty: zawodowe ekonomiczne


Jakub Zaczkiewicz
nauczane przedmioty: wychowanie fizyczne


Piotr Żak
nauczane przedmioty: zawodowe logistyczne

 

Kompetencje Rady Pedagogicznej określone są w art. 40  - 44 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016r., poz. 1943, z późn. zm.)  oraz Statucie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 RCKUiP w Łowiczu.

Załączniki

  Regulamin Rady Pedagogicznej.pdf 1,76 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się