2017-06-09

Skład Rady Pedagogicznej


Jerzy Zabost

dyrektor szkoły
nauczane przedmioty: zawodowe ekonomiczne

 


Maria Elżbieta Tataj
wicedyrektor ds. pedagogicznych, kształcenia ogólnego i egzaminów zewnętrzych
nauczane przedmioty: matematyka
e-mail: elatataj@op.pl

 

Piotr Słoma

wicedyrektor ds. wychowawczych i kształcenia dorosłych
nauczane przedmioty: historia

 

Edyta Niedzielska

kierownik praktycznej nauki zawodu

nauczane przedmioty: matematyka, informatyczne


Emilia Adamowicz
nauczane przedmioty: religia, zawodowe rolnicze

 

Iwona Bogusiewicz-Kuś
nauczane przedmioty: żywieniowe


Krzysztof Błaszczyk
nauczane przedmioty: informatyczne


Katarzyna Charążka
nauczane przedmioty: wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa, przedmioty logistyczne


Elżbieta Chojnacka
nauczane przedmioty: język polski
 


Grzegorz Chojnacki
nauczane przedmioty: historia, wiedza o społeczeństwie
 

Monika Danych

nauczane przedmioty: matematyka, informatyka


Jolanta Dębska
nauczane przedmioty: matematyka


Magdalena Drobnik-Pudłowska
nauczane przedmioty: informatyczne


Paulina Dróżdż
nauczane przedmioty: język niemiecki, podstawy przedsiębiorczości


Jarosław Dubiel
nauczane przedmioty: mechanizacyjne

 

Jan Dutkiewicz

nauczane przedmioty: historia i muzyka


Magdalena Gasińska

rzecznik prasowy

nauczane przedmioty: fizyka, matematyka

 

Ks. Łukasz Gawrzydek
nauczane przedmioty: religia


Agnieszka Golan
nauczane przedmioty: żywieniowe


Anna Golędzinowska - Lebioda
pegagog szkolny

 

Włodzimierz Gratys

nauczane przedmioty: zawodowe rolnincze, mechanizacyjne, wiedza o społeczeństwie


Linda Jakubowska
nauczane przedmioty: wychowanie fizyczne, zawodowe turystyczne

 

Bogusław Jarecki

nauczane przedmioty: informatyka

 

Piotr Jędracha

nauczane przedmioty: matematyka, zawodowe mechanizacyjne


Adam Kaczmarczyk
nauczane przedmioty: mechanizacyjne

 

Sabina Kędzior

nauczane przedmioty: język angielski

 

Edyta Kłak

nauczane przedmioty: żywieniowe


Ilona Kosiorek
nauczane przedmioty: informatyczne


Anna Kosmowska
nauczane przedmioty: informatyczne, żywieniowe


Anna Kowalska
nauczane przedmioty: rolnicze, żywieniowe


Elżbieta Kołaczek
nauczane przedmioty: matematyka


Olga Kwapisz-Wojda
nauczane przedmioty: żywieniowe

 

Marzenna Kurzec

nauczane przedmioty: historia, wiedza o społeczeństwie

 

Marta Kwestarz
nauczane przedmioty: zajęcia rewalidacyjne


Agnieszka Leśniewska
nauczane przedmioty: logistyczne

 

Anna Łukasik

nauczane przedmioty: biologia

 

Józef Mamiński

nauczane przedmioty: zawodowe machanizacyjne


Katarzyna Mańkowska
nauczane przedmioty: zawodowe mechanizacyjne


Robert Olko
nauczane przedmioty: nauka jazdy


Waldemar Osica
nauczane przedmioty: ekonomiczne, edukacja dla bezpieczeństwa


Magdalena Piechowska-Malińska
nauczane przedmioty: logistyczne

 

Mariusz Pietrusiak

nauczane przedmioty: zawodowe logistyczne


Stanisław Pietrzak
nauczane przedmioty: mechanizacyjne


Katarzyna Polak
nauczane przedmioty: wychowanie fizyczne

 

Justyna Rutkowska

nauczane przedmioty: język angielski

 

Justyna Sikora

nauczane przedmioty: język angielski


Jolanta Sikorska
nauczane przedmioty: język niemiecki, język polski


Donata Skierska
nauczane przedmioty: język polski


Leszek Skórski
nauczane przedmioty: informatyczne

 

Grzegorz Słoma

nauczane przedmioty: język polski, wiedza o kulturze


Marta Staszewska
nauczane przedmioty: język niemiecki

 

Agnieszka Syryca
bibliotekarz


Jadwiga Studzińska
nauczane przedmioty: historia


Piotr Sumiński
nauczane przedmioty: religia
 


Dariusz Surma
nauczane przedmioty: geografia, rolnicze


Urszula Surma
nauczane przedmioty: chemia, żywieniowe


Mariusz Szewczyk
nauczane przedmioty: mechanizacyjne


Kamil Szkup
nauczane przedmioty: wychowanie fizyczne

 

Wojciech Szremski

nauczane przedmioty: informatyka

 

Agnieszka Szymanik-Kosiorek

nauczane przedmioty: język polski


Ewa Szwarocka-Szczepańska
nauczane przedmioty: język angielski


 

Agnieszka Tomaszkiewicz

nauczane przedmioty: fizyka
 


Anna Tomczak
nauczane przedmioty: język angielski


Iwona Wiankowska
nauczane przedmioty: język angielski


Milena Wojda-Wróbel
nauczane przedmioty: język niemiecki, wychowanie w rodzinie

 

Paulina Wojda

nauczane przedmioty: matematyka, informatyka


Elżbieta Wojtyna
nauczane przedmioty: ekonomiczne, rolnicze


Maciej Wróbel
nauczane przedmioty: język angielski

 


Jakub Zaczkiewicz
nauczane przedmioty: wychowanie fizyczne, muzyka


Piotr Żak
nauczane przedmioty: zawodowe logistyczne

 

Beata Żuk

nauczane przedmioty: zawodowe logistyczne

 

Kompetencje Rady Pedagogicznej określone są w art. 40  - 44 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016r., poz. 1943, z późn. zm.)  oraz Statucie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 RCKUiP w Łowiczu.

Załączniki

  Regulamin Rady Pedagogicznej.pdf 4,46 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się