2017-06-09

Skład Rady Rodziców

W skład Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2016/2017 wchodzą:

 

Przewodnicząca

Violetta Wrońska

 

Wiceprzewodniczący

Janusz Wasilewski

 

Wiceprzewodnicząca

Katarzyna Tadeusiak

 

Sekretarz

Anna Ruta

 

Członkowie

Aleksandra Banaszczyk

Mariola Marat

Anna Podrażka

Agata Pawelec

Anna Jakubowska

 

Komisja Rewizyjna w składzie:

 

Przewodnicząca

Piotr Palewicz

 

Członkowie

Cecylia Bisiorek

Wioletta Waracka

 

NIP 834 16 03 726

Konto: 55 9297 0005 0771 6868 2070 0001

 

Wysokość składki jest dobrowolna – zadeklarowana przez rodziców.

 

Kompetencje Rady Rodziców określa art. 53 i 54 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016r., poz. 1943, z późn. zm.)  oraz Statut Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 RCKUiP w Łowiczu.