2017-06-09

Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry, ewidencje, archiwa oraz sposób udostępniania danych

Szkoła prowadzi:

 • księgę ewidencji uczniów, słuchaczy
 • księgę uczniów, słuchaczy
 • ewidencję wydawanych świadectw ukończenia szkoły, świadectw i dyplomów OKE
 • rejestr wydanych duplikatów świadectw szkolnych
 • rejestr wydanych legitymacji szkolnych, pracowniczych oraz ich duplikatów
 • rejestr pracowników
 • ewidencję akt osobowych pracowników
 • rejestr akt i zaświadczeń – awans zawodowy nauczycieli
 • ewidencję czasu pracy pracowników obsługi i administracji
 • księgę inwentarzową
 • ewidencje: środków czystości, przejazdów służbowych, opłat pocztowych
 • księgę druków ścisłego zarachowania
 • rejestr zamówień publicznych
 • rejestr zarządzeń wewnętrznych
 • rejestr korespondencji
 • składnicę akt

Osoba starająca się o wgląd do dokumentów lub o duplikat dokumentu powinna złożyć podanie do sekretariatu szkoły.

Stosowne dokumenty osoba ta odbiera osobiście w sekretariacie szkoły w budynku A.

Załączniki

  wniosek_o_wydanie_d...iadectwa..doc 25,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  wniosek_o_wydanie_d...itymacji..doc 25 KB (doc) szczegóły pobierz