2017-06-08

Skład Samorządu Uczniowskiego

Przewodniczący

Kamil Bodek

 

Zastępcy

Marzena Woźniak

 

Koordynatorzy do spraw organizacyjno - społecznych

Mariusz Jarota

Przemysław Matuszewski

 

Sekcja pomocnicza

Klaudia Bursiak

Patryk Ciećwierz

Anna Gajda

Krzysztof Gałaj

Piotr Kapusta

Dominik Pawelec

Jakub Zimny

 

Opiekun zarządu Samorządu Uczniowskiego

Magdalena Gasińska

 

Kompetencje Samorządu Uczniowskiego określa art. 55 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016r., poz. 1943, z późn. zm.) oraz Statut Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 RCKUiP w Łowiczu.

Załączniki

  PLAN PRACY SAMORZĄ...2017-2018.pdf 129,23 KB (pdf) szczegóły pobierz