2017-06-16

Uchwały Rady Pedagogicznej

W załącznikach są treści poszczególnych Uchwał Rady Pedagogicznej ZSP nr 2 CKZ w Łowiczu w roku szkolnym 2019/2020 r.

Załączniki

  Uchwała nr 1-2019.pdf 807,62 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała nr 2-2019.pdf 287,62 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała nr 3-2019.pdf 295,53 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała nr 4-2019.pdf 291,25 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała nr 5-2019.pdf 277,73 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała nr 6-2019.pdf 313,77 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała nr 7-2019.pdf 290,27 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała nr 8-2019.pdf 129,86 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała nr 9-2019.pdf 154,22 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała nr 10-2019.jpg 492,27 KB (jpg) szczegóły pobierz
  Uchwała nr 10_2-2019.jpg 252,38 KB (jpg) szczegóły pobierz
  Uchwała nr 11-2019.jpg 561,07 KB (jpg) szczegóły pobierz
  Uchwała nr 12-2019.jpg 576,85 KB (jpg) szczegóły pobierz
  Uchwała nr 13-2019.jpg 505,9 KB (jpg) szczegóły pobierz
  Uchwała nr 14-2019.jpg 375,54 KB (jpg) szczegóły pobierz
  Uchwała nr 15-2019.pdf 186,55 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała nr 16-2019.pdf 1,61 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała nr 17-2019.pdf 198,61 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała nr 18-2019.pdf 205,67 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała nr 19-2019 (2).pdf 130,41 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała nr 1-2020 (2).pdf 127,97 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała nr 2-2020 (2).pdf 125,31 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała nr 3-2020 (2).pdf 123,99 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się