2018-09-27

Zarządzenia Dyrektora ZSP nr 2 CKZ w Łowiczu

W załącznikach znajdują się treści poszczególnych Zarządzeń Dyrektora ZSP nr 2 CKZ w Łowiczu z roku 2018/2019 i 2019/2020

Załączniki

  Zarządzenie nr 1 - 2018.pdf 10,3 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 2 - 2018.pdf 2,74 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 3 - 2018.pdf 248,96 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 4 - 2018.pdf 196,94 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 5 - 2018.pdf 133,52 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 6 - 2018.pdf 1,32 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 7 - 2018.pdf 382,31 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 8 - 2018.pdf 122,78 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 9 - 2018.pdf 201,87 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 10 - 2018.pdf 122,52 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 11 - 2018.pdf 156,96 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 12 - 2018.pdf 134,1 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 13 - 2018.pdf 193,71 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 14 - 2018.pdf 155,45 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 15 - 2018.pdf 1 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 16 - 2018.pdf 182,38 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 17 - 2018.pdf 174,98 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 18 - 2018.pdf 179,5 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 19 - 2018.pdf 257,21 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 20 - 2018.pdf 398,93 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 21 - 2018.pdf 4,23 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 22 - 2018.pdf 172,18 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 23 - 2018.pdf 183,65 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 24 - 2018.pdf 125,18 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 25 - 2018.pdf 252,94 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 26 - 2018.pdf 297,49 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 27 - 2018.pdf 201,18 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zarządzenie nr 28 - 2018.pdf 62,14 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 29 - 2018.pdf 4,43 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarz. nr 1-2019.pdf 143,99 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarz. nr 2-2019.pdf 243,1 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarz. nr 3-2019.pdf 644,98 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarz. nr 4-2019.pdf 306,9 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarz. nr 5-2019.pdf 297,4 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarz. nr 6-2019.pdf 392,49 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarz. nr 7-2019.pdf 242,06 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarz. nr 8-2019.pdf 227,56 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarz. nr 9-2019.pdf 513,92 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarz. nr 10-2019.pdf 320,96 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarz. nr 11-2019.pdf 337,95 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarz. nr 12-2019.pdf 571,19 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarz. nr 13-2019.pdf 271,27 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarz. nr 14-2019.pdf 149,17 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarz. nr 15-2019.pdf 135,4 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 16-2019.pdf 362,86 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 17-2019.pdf 453,31 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 18-2019.pdf 1,7 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 19-2019.pdf 318,79 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarz. nr 20-2019.jpg 524,04 KB (jpg) szczegóły pobierz
  Zarz. nr 21-2019.jpg 484,65 KB (jpg) szczegóły pobierz
  Zarz. nr 22-2019.jpg 412,9 KB (jpg) szczegóły pobierz
  Zarz. nr 23-2019.pdf 746,99 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarz. nr 24-2019.pdf 1,03 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarz. nr 24a-2019.pdf 2,15 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarz. nr 25-2019.jpg 509,91 KB (jpg) szczegóły pobierz
  Zarz. nr 26-2019.pdf 208,86 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarz. nr 27-2019.pdf 188,13 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarz. nr 28-2019.pdf 228,43 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarz. nr 29-2019.pdf 366,01 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarz. nr 30-2019.pdf 253,19 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarz. nr 31-2019.pdf 184,27 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarz. nr 1-2020.pdf 236,79 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarz. nr 2-2020.pdf 238,14 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarz. nr 3-2020.pdf 279,69 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarz. nr 4-2020.pdf 217,01 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarz. nr 5-2020.pdf 279,48 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarz. nr 6-2020.pdf 196,11 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarz. nr 7-2020.pdf 229,26 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarz. nr 8-2020.pdf 247,71 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarz. nr 9-2020.pdf 177,98 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarz. nr 10-2020.pdf 166,45 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarz. nr 11-2020.pdf 249,01 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarz. nr 12-2020.pdf 185,7 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarz. nr 13-2020.pdf 175,27 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarz. nr 14-2020.pdf 869,28 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się