2017-06-16

Zarządzenia Dyrektora ZSP nr 2 RCKUiP w Łowiczu

W załącznikach znajdują się treści poszczególnych Zarządzeń Dyrektora ZSP nr 2 RCKUiP w Łowiczu.

Załączniki

  Zarządzenie nr 1 - 2017.pdf 605,48 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 2 - 2017.pdf 161,33 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 3 - 2017.pdf 203,69 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 4 - 2017.pdf 136,77 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 5 - 2017.pdf 130,63 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 6 - 2017.pdf 147,16 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 7 - 2017.pdf 131,6 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 8 - 2017.pdf 142,25 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 9 - 2017.pdf 288,88 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 10 - 2017.pdf 143,6 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 11 - -2017.pdf 170,81 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 12 - 2017.pdf 368,37 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 13 - 2017.pdf 187,95 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 14 - 2017.pdf 185,62 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 15 - 2017.pdf 182,92 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 16 - 2017.pdf 180,31 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 17 - 2017.pdf 163,21 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 18-2017.pdf 184,9 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 19 - 2017.pdf 200,92 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 20 - 2017.pdf 1,75 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 21 - 2017.pdf 256,69 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 22 - 2017.pdf 160,96 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 23 - 2017.pdf 531,4 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 24 - 2017.pdf 248,79 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 25 - 2017.pdf 198,77 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 26 - 2017.pdf 147,08 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 27 - 2017.pdf 187,13 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 28 - 2017.pdf 121,25 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 29 - 2017.pdf 179,88 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się