2017-06-13

Zasady naboru

Tu znajdziesz System Naboru Elektronicznego dla kandydatów:

https://lodzkie.edu.com.pl/kandydat/app/

 

 

Zasady rekrutacji uczniów i słuchaczy do szkół wchodzących w skład Zespołu:

 

1. Na podstawie art. 20f. Ustawy z dn. 7 września 1991 r. Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572  ustala się przedmioty, z których oceny będą brane pod uwagę przy rekrutacji do poszczególnych typów szkół w ZSP nr 2 RCKUiP przez powołaną komisję rekrutacyjną:

 

1) technikum kształcące w zawodzie technik agrobiznesu:

  a) Język polski

b) Matematyka

c) Biologia

d) Język obcy

 

2) technikum kształcące w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki:

    a) Język polski

b) Matematyka

  c) Informatyka

  d) Technika

 

      3) technikum kształcące w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych:

a) Język polski

b) Matematyka

    c) Biologia

d) Język obcy

 

4) technikum kształcące w zawodzie technik technologii żywności:

a) Język polski

b) Matematyka

c) Język obcy

d) Chemia

 

      5) technikum kształcące w zawodzie technik informatyk:

a) Język polski

b) Matematyka

c) Język angielski

   d) Informatyka

 

      6) technikum kształcące w zawodzie technik logistyk:

a) Język polski

b) Matematyka

c) Język obcy

d) Geografia

 

7) Zasadnicza Szkoła Zawodowa i Branżowa Szkoła I stopnia: mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych:

a) Język polski

b) Matematyka

c) Informatyka

d) Technika

 

8) Zasadnicza Szkoła Zawodowa: kucharz:

a) Język polski

b) Matematyka

   c) Biologia

 d) Technika

 

2. O przyjęcie do klasy pierwszej technikum, zasadniczej szkoły zawodowej i branżowej szkoły I stopnia mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum.

 

3. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do technikum, zasadniczej szkoły zawodowej, branżowej szkoły I stopnia oraz policealnej prowadzącej kształcenie zawodowe muszą złożyć zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów doktoranckich.

 

4. W przypadku większej liczby chętnych niż oferowanych miejsc w szkołach dla młodzieży Komisja Rekrutacyjna stosuje art. 20f. ust.3, 4 uoso.

 

5. Rekrutacja słuchaczy do szkół dla dorosłych wchodzących w skład Zespołu odbywa się na podstawie złożonych dokumentów. W przypadku większej liczby kandydatów niż oferowanych miejsc powoływana jest Komisja Rekrutacyjna, która stosuje art. 20g. ust. 2 uoso oraz przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną z kandydatem.

 

W załącznikach do pobrania znajdują się druki podań do szkół dla dorosłych oraz na kwalifikacyjne kursy zawodowe.

Załączniki

  Podanie Kurs T.06 kucharz.doc 103 KB (doc) szczegóły pobierz
  Podanie Kurs R.16 t...ik rolnik.doc 105 KB (doc) szczegóły pobierz
  Podanie Kurs R.03 rolnik.doc 105 KB (doc) szczegóły pobierz
  Podanie Kurs T.15 tżiug.doc 103,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Podanie LO.doc 104 KB (doc) szczegóły pobierz
  Podanie Policealne.doc 103,5 KB (doc) szczegóły pobierz